Standart Görüş ve Öneri Platformu

SKS Kemoterapi Hizmetleri, Organ ve Doku Nakli Hizmetleri, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hizmetleri ile Palyatif Bakım Kliniği’ne İlişkin Görüş ve Öneri Platformu


Sağlıkta Kalite Standartlarının (SKS) oluşturulmasına yönelik çalışmalar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

SKS-Hastane setinde standart geliştirme algoritması çerçevesinde hazırlanan “Kemoterapi Hizmetleri, Organ ve Doku Nakli Hizmetleri, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hizmetleri ve Palyatif Bakım Kliniği” bölümlerinin taslak çalışmasına ilişkin ilgili paydaşların görüş ve önerilerinin alınarak standart setine yansıtılması büyük önem arz etmektedir.


Görüş ve önerilerinizi Platform üzerinden 27.09.2019 tarihine kadar iletebilirsiniz.

Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

 

 

 Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi BaşkanlığıÖnemli Notlar:
Sistem giriş için, T.C. Kimlik Numarası ile İsim ve Soyadınız, Mernis Nüfus Kayıt Sistemi üzerinden eşleştirme yapmaktadır. Eksik ya da hatalı giriş yapıldığında sistem kayıt gerçekleştirmemektedir. Görüş ve önerilerinize ilişkin kutucuklarda karakter sınırlaması bulunmaktadır (maksimum 750 karakter). 750 karakterin üzerinde kayıt yapılması halinde sistem kaydınızı gerçekleştirmeyecektir.


Seçtiğiniz standart ile ilgili görüş ve önerilerinizi ekranda yer alan ilgili kutucuklarda ifade edebilirsiniz.