Standart Görüş ve Öneri Platformu

SAS Ayaktan Sağlık Hizmetleri Seti


Sağlıkta akreditasyon çalışmalarının başladığı 2012 yılından bu yana dört standart setinin akreditasyonu gerçekleştirilmiştir. SAS Setlerinin 5. si olan “SAS Ayaktan Sağlık Hizmetleri ’nin akreditasyon çalışmalarına Mart 2019 tarihinde başlanmış olup, taslak sete ilişkin çalışmalar devam etmektedir

Söz konusu set; tıp merkezleri, ayaktan sağlık hizmeti veren poliklinikler, fizik tedavi müesseseleri ve radyoloji müesseselerini kapsamaktadır.

ISQua ilkeleri ve SAS standart geliştirme algoritması çerçevesinde hazırlanan SAS-Ayaktan Sağlık Hizmetleri setine ilişkin alınan görüş ve önerilerden Başkanlığımızca uygun görülenler sete yansıtılmış olup, yapılan değişiklikler Görüş Öneri Platformunda kırmızı ile belirtilmiştir. Geliştirilen setin nihai halini alabilmesi için siz paydaşların sete ilişkin görüş ve önerileri büyük önem arz etmektedir.


Görüş ve önerilerinizi Platform üzerinden 22.11.2019-06.12.2019  tarihleri arasında iletebilirsiniz.

Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

 

 

 Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi BaşkanlığıÖnemli Notlar:
Sistem giriş için, T.C. Kimlik Numarası ile İsim ve Soyadınız, Mernis Nüfus Kayıt Sistemi üzerinden eşleştirme yapmaktadır. Eksik ya da hatalı giriş yapıldığında sistem kayıt gerçekleştirmemektedir. Görüş ve önerilerinize ilişkin kutucuklarda karakter sınırlaması bulunmaktadır (maksimum 750 karakter). 750 karakterin üzerinde kayıt yapılması halinde sistem kaydınızı gerçekleştirmeyecektir.


Seçtiğiniz standart ile ilgili görüş ve önerilerinizi ekranda yer alan ilgili kutucuklarda ifade edebilirsiniz.