Standart Görüş ve Öneri Platformu

SAS Hastane Seti

 

Bakanlığımızca hazırlanarak ISQua (The International Society for Quality in Health Care) tarafından akreditasyonu gerçekleştirilen Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) Setleri dört yılda bir re-akredite edilmektedir.

Aralık 2017 tarihinde re-akredite edilmiş olan SAS Hastane Setinin dört yıllık akreditasyon geçerlilik süresi Aralık 2021 tarihinde sona erecek olup, setin ikinci kez re-akreditasyonuna yönelik çalışmalar Genel Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. 

ISQua ilkeleri ve SAS standart geliştirme algoritması çerçevesinde hazırlanan SAS- Hastane setine ilişkin alınan görüş ve önerilerden Başkanlığımızca uygun görülenler sete yansıtılmış olup, yapılan değişiklikler Görüş Öneri Platformunda kırmızı ile belirtilmiştir. 

Geliştirilen setin nihai halini alabilmesi için siz paydaşların sete ilişkin görüş ve önerileri büyük önem arz etmektedir. 

Görüş ve önerilerinizi platform üzerinden 14.04.2021-05.05.2021 tarihleri arasında iletebilirsiniz.

Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

 

 

 Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı

 


Önemli Notlar:


Sistem giriş için, T.C. Kimlik Numarası ile İsim ve Soyadınız, Mernis Nüfus Kayıt Sistemi üzerinden eşleştirme yapmaktadır.

Eksik ya da hatalı giriş yapıldığında sistem kayıt gerçekleştirmemektedir.

Görüş ve önerilerinize ilişkin kutucuklarda karakter sınırlaması bulunmakta olup, en fazla 750 karakter ile giriş yapılabilmektedir.

Seçtiğiniz standart ile ilgili görüş ve önerilerinizi ekranda yer alan ilgili kutucuklarda ifade edebilirsiniz.